Phone:020-31155029| Tech Support:tech@tomums.cn| E-mail:sales@tomums.cn
首页 > 产品 > 化学科学 > 手性化合物 > 3α-hydroxy-6-ethyl-7-keto-5β-cholan-24-oic acid

3α-hydroxy-6-ethyl-7-keto-5β-cholan-24-oic acid

商品编号: TC0027
图示 货号 库存 价格(¥) 数量

备注:

库存充足,如需更大包装,请联系销售人员,大包装有极大的折扣优惠!

质量文档

详细介绍

商品名称

3α-hydroxy-6-ethyl-7-keto-5β-cholan-24-oic acid

商品别称

3α-hydroxy-6-ethyl-7-keto-5β-cholan-24-oic acid

CAS No.

915038-26-5

纯 度

98%

分子式

C26H42O4

分子量

418.61

商品简介

98%(HPLC); Cas No.:915038-26-5