Phone:020-31155029| Tech Support:tech@tomums.cn| E-mail:sales@tomums.cn
首页 > 产品 > 化学科学 > 手性化合物 > (S)-6,6'-dichloro-4,4'-dibromo-2,2'-diethoxyl-1,1'-binaphthyl

(S)-6,6'-dichloro-4,4'-dibromo-2,2'-diethoxyl-1,1'-binaphthyl

商品编号: TC0040
图示 货号 库存 价格(¥) 数量

备注:

库存充足,如需更大包装,请联系销售人员,大包装有极大的折扣优惠!

质量文档

详细介绍

商品名称

(S)-6,6'-dichloro-4,4'-dibromo-2,2'-diethoxyl-1,1'-binaphthyl

商品别称

(S)-6,6'-dichloro-4,4'-dibromo-2,2'-diethoxyl-1,1'-binaphthyl

CAS No.

431043-59-3

纯 度

Purity:97%(HPLC); ee%:98%(Chiral HPLC)

分子式

C24H18Br2Cl2O2

分子量

569.11

商品简介

Purity:97%(HPLC); ee%:98%(Chiral HPLC); Cas No.:431043-59-3